Vilket år sjönk Titanic?Vilket år sjönk Titanic? Titanic sjönk år 1912. Den 14 april 1912 för att vara exakt. Den byggdes mellan 1909–1911 och tog ca 2år att bygga. Men sjönk mot havets botten efter ha kört på ett isberg på kvällen den 14 april 1912. Den kvällen och natten ska det har dött ca 1514 personer. Titanic ligger i dag på ca 3700 till 3800 meters djup. Det vill säga ca 4 kilometer. Nästan en halvmil. Svindlande.