Vilken sida skriver man adressen på ett kuvert?Vilken sida skriver man adressen på ett kuvert? När det är dags att skicka ett brev, vare sig det är en födelsedagshälsning, inbjudan eller något annat, är det viktigt att adressera kuvertet korrekt. Men vilken sida av kuvertet ska adressen skrivas på och hur gör man det på bästa sätt? I den här guiden går vi igenom steg för steg hur du adresserar ett kuvert korrekt för att försäkra att ditt brev kommer fram till rätt adress.

Välj rätt kuvert

Beroende på storleken på ditt brev, välj ett kuvert som passar. Se till att kuvertet är i gott skick och inte har några skador eller att det redan står saker på det.

Skriv adressen på rätt sida av kuvertet

Adressen skrivs på kuvertets framsida, det vill säga den sida som inte har fliken/kanten för att stänga kuvertet. Se till att skriva tydligt så att postanställda enkelt kan läsa adressen vid behov om inte maskinen klarar av det.

Använd korrekt format

Skriv mottagarens namn och adress i följande ordning:

  • Mottagarens fullständiga namn
  • Gatuadress eller postbox
  • Postnummer och ort
  • Land (om brevet skickas internationellt)

Så till svaret på frågan i rubriken: Adressen bör placeras i nedre högra delen av kuvertet. Du kan även skriva avsändare (det vill säga du) på baksidan av brevet. Det skrivs ofta längst upp i mitten på baksidan. Vissa skriver avsändaradress uppe till vänster på framsidan men baksidan är ofta bra för att inte förväxla adresserna.

Applicera frimärke uppe till höger

Placera rätt mängd frimärken i övre högra hörnet på kuvertets framsida. Se till att du använder rätt porto beroende på brevets vikt och destination.

Sammanfattning av Vilken sida skriver man adressen på ett kuvert:

Att adressera ett kuvert korrekt är viktigt för att försäkra att ditt brev levereras till rätt adress utan dröjsmål. Kom ihåg att skriva tydligt och inkludera all nödvändig information såsom mottagarens namn, adress, och om nödvändigt, land. Glöm inte att inkludera avsändaradress och tillräckligt med frimärken för att täcka portokostnaden.