Väl eller väll? Stavas det väl eller väll?Väl eller väll? Stavas det väl eller väll? Förmodligen söker du efter hur man stavar ”Du kan väl ta disken?” och då stavas det alltså med ett l. Det är enbart om vi pratar om hopfogning genom vällning som vi kan skriva väll. Där man svetsare ihop med vällning.

Exempelmening med väl och väll

– Du kan väl ta in disken i diskamaskinen?

– Du kan väl tvätta bilen idag?