Vad är växthuseffekten?Vad är växthuseffekten? Idag ställer sig allt flera just den frågar. Men vad är det för något och hur fungerar den? Här tänkte vi kortfattat berätta exakt det. Våran atmosfär består av olika gaser. Och vissa av dessa gaser kallas för växthusgaser. Till exempel koldioxid, metan och lustgas. Vissa växthusgaser gör så inte värmestrålning lämnar jorden. Och gå grund av dessa gaser så samlas den i atmosfären tills det blir för mycket och den strålar ut i rymden istället. Det kallas växthuseffekten. Men utan den så skulle jorden vara ca 30 grader KALLAR än den är idag. Så den är livsnödvändigt. Men den får inte blir för står heller då det istället går åt andra hållet och vi får för varmt istället. Du kan fördjupa dig på Naturskyddsforeningens artikel i ämnet. Vi skulle bli glada om du vill sprida den här sidan så fler blir medvetna om svårigheter vi står inför. Så fler tänker efter en extra gång inom dom flyger för nöjesskull flera gånger om året, tar bilen till affären trots att det bara är 2km och kastar allt i brännbart.