Vad är skillnaden på agnostiker och ateist?Vad är skillnaden på agnostiker och ateist? Det är en fråga som oväntat många inte kan svara på. Man vet att det har att göra med att man inte tror på Gud eller något liknande. Men vad är då det mer exakta svaret för skillnaden mellan dessa då? Jo en kort sammanfattning är att en ateist tror inte att Gud finns medan en agnostiker varken kan säga att det finns en Gud eller att det inte gör det. Ateist betyder till och med icke-gudstro.