Vad är polyester?Vad är polyester? Det är en plast som till tillverkas av fossila bränslen. Det vill säga olja. I skrivande stund, som vi daterar år 2020, så är faktiskt polyester det bara bomull som är vanligare att göra kläder av. Vi får se om det kommer hålla i sig eftersom många vill dra ner allt som har med plast att göra. Det används till mycket mer är kläder. Till exempel så används det för att göra platsbåtar också och har gjort det sedan 1950-talet. Kommer det fortsätta vara så eller kommer aluminumbåtar helt ta över? Eller kommer träbåtar tillbaka?