Vad är nettolön?Vad är nettolön? Nettolön är din lön efter avdrag för skatter, avgifter och arbetsgivaravgift. Det är lönen du får in på ditt konto. Och alltså pengar du kan använda till att köpa bostad, handla mat, åka taxi och så vidare. Och sedan heter lönen innan skatt bruttolön. Det är alltså nettolön + skatter, avgifter och arbetsgivaravgift. Så om en arbetsgivare säger att du får 30.000kr i lön så är det oftast bruttolön den menar.