Vad är kapitalism?Vad är kapitalism? Kapitalism är ett ekonomiskt system. Ett ekonomiskt system är produktion regleras av marknadskrafterna. Utbud och efterfråga helt enkelt. Och där större delen är i privatägt.

Vad är kapitalism? – Kortfatta och enkelt svar

Kapitalism är ett ekonomiskt system som framförallt är privatägt och där det är utbud och efterfrågan som styr.