Till och med förkortning


Till och med förkortning – vad skriver man då? Om du vill förkorta till och med så kan du göra det på lite olika sätt. Antingen t o m med mellanrum bara eller så kan du skriva t.o.m. med punkter efter varje bokstav. Om du inte använder punkter så ska du använda mellanrum. Alltså inte bara skriva tom. Det är inte en korrekt förkortning av till och med.

Till och med förkortning – Snabbt svar:

Du kan förkortat Till och med genom att skriva t.o.m. eller t o m. Men INTE tom.