Vad är recession? (Ekonomi)Vad är recession? Definationen av att man får en recession är att man får en mild lågkonjunktur. Där en svårare lågkonjuktur brukar benämnas depression istället. Men en recession får man således en avmattning av den ekonomiska utveckling i landet. Man får alltså ingen tillväxt. Till det hör ofta stigande arbetslöshet och minskade investeringar. Vilket leder till minskad BNP-tillväxt. Vad exakt en recession är beror lite på vem man frågar.