Pov betyderPov betyder? Vad vad betyder det egentligen? Ingen på sociala medier har väl missat Pov. Till exempel på TikTok eller Instagram. Pov är en förkortning och kommer från det engelska uttrycket ”Point of View”, vilket direkt översatt till svenska blir ”Synpunkt” eller ”Perspektiv”. Begreppet används ofta inom olika medieformer, som litteratur, film, teater och mer nyligen inom sociala medier som TikTok eller Instagram, för att beskriva en särskild vy eller inställning.

Här är en enkel guide om hur ”Pov” används:

  • Inom litteratur: Här refererar ”Pov” till vilket perspektiv en berättelse berättas från. Det kan vara första person (”jag”), andra person (”du”), eller tredje person (”han”, ”hon”, ”den”, ”det”).
  • Inom film och teater: ”Pov” kan användas för att beskriva en scen där kameran (eller publiken) tar perspektivet av en specifik karaktär, vilket ger en första person vy av händelserna.
  • Inom sociala medier: På plattformar som TikTok har ”Pov” blivit en populär genre av videor. En ”Pov”-video är filmad ur perspektivet av en specifik karaktär, och tittarna antas ta rollen som denna karaktär. Dessa videor kan vara dramatiska, komiska, romantiska, etc.
  • Inom online gaming: ”Pov” kan även referera till hur spelaren ser spelet, till exempel i ett första-persons shooter spel där du ser genom karaktärens ögon, eller ett tredje-persons spel där du ser karaktären från en utsiktspunkt bakom eller över dem.

För att sammanfatta, ”Pov” är ett verktyg som skapare inom olika medieformer använder för att förstärka eller förändra tittarens, läsarens eller spelarens upplevelse. Detta genom att ändra vilket perspektiv de ser händelserna ur.