Hur många grader klarar tomatplantor?

Hur många grader klarar tomatplantor? Det finns väldigt många olika sorteras tomater så det finns inte ett svar på den frågan. Men det finns några tempraturer man bör hålla koll på och som ofta stämmer ganska bra oavsett vilken sort du har. Den optimala tempraturen ligger kring 20-30 grader. Över 30 grader så mår dom inte bra och kan ta skada och uppe vid 45 grader så dör dom med största sannolikhet rätt snabbt. Sedan om vi tittar på hur låga tempraturer tomatplantor klarar så slutar dom växa helt kring 8-10 grader och vid 0 grader där dom med största sannolikhet rätt snabbt. Det finnas sorter som ska klara ner till 10 minus men det är ovanliga.

Så inte dina tomatplantor

Du bör inte så dina tomatplantor för tidigt så du riskerar ta död på dom. Det beror självklart på vad du bor i landet men kring mars brukar det vara bra i växthus och april om du inte har något växthus.

Jorden är viktigt för dina tomatplantor

Köp inte billig jord, då får du reslutat därefter. Du måste ha bra med näring så välj gärnaså- och kaktusjord när för sådd. Har du dina tomtater i kruka kan du välja planteringsjord. Använd inte samma jord år efter år. Det kommer inte ge något bra resultat. Svampar och nematoder kan ta död på dina tomater då.

Hur många grader klarar tomatplantor – kort svar

Det beror på vilken sort du har men det brukar ofta handla om ett tak på 30 grader och sedan bör tempraturen inte gå under 8-10 grader. Och absolut inte under 0 grader. Det finns dock undantag.

Hur farligt är asbest?

Hur farligt är asbest? Anledningen till att asbest är totalt förbjudet i Sverige är just på grund av att det är så farligt. Det är när man andas in asbest som det blir farligt och kan orsaka lungsjukdomar. Bland annat lungcancer. Risken för att göra det beror på hur hur stor exponering du fått och om du är rökare eller inte. Hur större exponering desto högre risk. Och risken blir ännu större om du är rökare.

Om du är osäker på om det innehåller asbest så kan du göra test

Idag går det enkelt att skicka prov på analys för att se om det är asbest eller inte. Kom dock ihåg att välja ett företag med bra omdöme så provet blir korrekt.

Fortfarande inte förbjudet med asbest ute i världen

Trots att det är förbjudet med asbest i Sverige så kan det komma in från andra länder där asbest inte är förbjudet.

Många hus i Sverige har asbest

Det finns många hus i Sverige som har asbest och därför bör du alltid renovera med stor försiktighet och veta vart du bör hålla kolla på om det är asbest eller inte.

Begravd eller begraven?

Begravd eller begraven? Vad är korrekt? Båda är korrekt men många tycker begraven låter konstigt. Men om du tänker på att det faktiskt heter död och begraven så blir det kanske inte så konstigt längre. Om du böjer begrava så blir det begraver, begravde eller begrov, har begravt. Och det finns alltså två participformer som är begravd och begraven. Både kan du alltså skriva men där begravd är betydligt vanligare idag av dessa två.

Vad är verb?

Verb är något man gör kan göra – till exempel ser och höra. Det är ett sätt du kan komma ihåg det på. För att komma ihåg sånt här är det bra att ta hjälp av ramsor. Så upprepa detta och chansen att du kommer ihåg det ökar dramatiskt. Sprid gärna denna guide så fler lär sig vad ett verb är.

Tills dess eller till dess?

Tills dess eller till dess? Vilket är rätt? Det är en väldigt vanlig fråga och här kommer svaret på om du ska skriva tills eller till framför dess. Många tror att det är tills dess som är rätt men det är tvärtom. Du bör helt unvika tills dess utan enbart skriva tills eller till dess. Både i skrift och när du pratar. Detta eftersom tills är en sammandragning av till och dess.

Sammanfattning av frågan Tills dess eller till dess

Skriv eller säg aldrig tills dess utan anting tills eller till dess.

Vad är substantiv?

Substantiv är ett namn på ting. Till exempel bil och ring. Så brukar vi ofta få lära oss det. Det är ungefär 3000 i månaden som söker på vad ett substantiv är. Det är rätt skrämmande siffror. Eller är det kanske många barn som söker på det? Hur som helst så borde alla i Sverige veta vad ett substantiv är.

Kontakta oss om Vad är substantiv

Om du hittar något fel i Vad är substantiv så kan du meddela oss det under Kontakta oss. Den sidan hittar du på samtliga undersidor här på Frågor.

Substantiv är ett namn på ting

Just Substantiv är ett namn på ting är ett bra sätt att komma ihåg det. Upprepa det så ofta du kan och vi lovar att du inte kommer glömma det. Eller i alla fall dom flesta kommer inte glömma det. För det är ofta det folk kommer ihåg först och inte vad det faktiskt är. Men det är alltså till exempel bil och ring.

Se även verb.


Få stubbar att ruttna

Få stubbar att ruttna istället för att ta bort den kan till och med vara bra för mångfalden i din trädgård. Men då kan man inte göra det genom att använda medel som gör att stubben ruttnar snabbare. Allt sånt bör undvikas om du frågar mig. En naturlig ruttningsprocess kan du skapa genom att helt enkelt skada stubben så mycket som möjligt. Du bör helst ha stubben ca 10cm under jorden – men går inte det kan du snabba på genom att helt enkelt ta ner stubben så långt det går och sedan har jord på stubben. Innan du gör det ska du även skada stubben så mycket som möjligt och borra stora hål i stubben. Detta kanske inte är ett alternativ i en liten villaträdgård. Om det inte bara är ett litet träd i något hörn det vill säga. Du kan med fördel även anlägga en kompost på stubben om det är möjligt.

Hur långt är ett decennium?

Hur långt är ett decennium? Det vill säga vad betyder ett decennium och hur många år är det? Det är ett årtionde och det är alltså totalt 10år. Ordet kommer från latinets decem och annum. Som betyder tio och år. Så om du hör någon säga att det kommande decenniet så ska x ske så är det alltså kommande 10åren som detta ska ske.

Dödssynderna – Vilka är dom 7 dödssynderna?

Dödssynderna – Vilka är dom 7 dödssynderna? Det är en fråga som ofta kommer upp vad gäller allmänbildning. Det är alltså 7 dödssynder som du kan hitta i Bibeln. Närmare bestämt Nya Testamentet. De sju dödssynderna har ofta varit det mest kända från Bibeln tillsammans med de tio budorden.

Lista på de 7 dödssynderna

Här har vi listat dom utan något ordning.

  1. Högmod/stolthet
  2. Girighet
  3. Vällust/lust/otukt
  4. Avund
  5. Frosseri
  6. Vrede
  7. Lättja/Likgiltighet

Frågor om Dödssynderna – Vilka är dom 7 dödssynderna?

Om du har några till frågor om just Dödssynderna – Vilka är dom 7 dödssynderna så kan du kontakta oss här. Självklart får du gärna kontakta oss om något annat också. Hittar du något faktafel till exempel så får du gärna säga till.

Vad är recession? (Ekonomi)

Vad är recession? Definationen av att man får en recession är att man får en mild lågkonjunktur. Där en svårare lågkonjuktur brukar benämnas depression istället. Men en recession får man således en avmattning av den ekonomiska utveckling i landet. Man får alltså ingen tillväxt. Till det hör ofta stigande arbetslöshet och minskade investeringar. Vilket leder till minskad BNP-tillväxt. Vad exakt en recession är beror lite på vem man frågar.