Kvinnlig rösträtt – När fick kvinnor rösta för första gången i Sverige?Kvinnlig rösträtt kom inte samtidigt som männens rätt att rösta utan det dröjde till frihetstiden år 1718-1772 där några kvinnor fick rösta men dock i begränsad form. Men sedan avskaffades den rätten igen och det blev en stor debatt om kvinnors rätt att rösta precis som männen i slutet av 1800-talet. Alltså inte alls länge sedan. Sedan lades det en motion i Sveriges riksdag 1912 men röstades ned. Dock väldigt nära där 44 röstade för och 53 emot. Det gick sedan 7år till innan lagförslaget äntligen gick igenom och kvinnor fick rösta. Det vill säga 1919. Året var Andrakammarvalet 1921 blev därmed det första valet i Sverige där kvinnor även fick rösta.

Innehållsförteckning:

Kvinnlig rösträtt – Vilket år snabbt svar

Det var år 1919 som kvinnlig rösträtt äntligen gick igenom och 1921 så fick kvinnor rösta första gången.