Hur många länder finns det i världen 2023?

Hur många länder finns det i världen? Det beror helt på vem man frågar. För att sätta en exakt siffra på antalet länder i världen kan vara en utmaning eftersom det inte finns en universellt accepterad definition av vad som utgör en ”stat” eller ”land”. Ändå har FN 193 medlemsländer, vilket ofta betraktas som en referenspunkt för det totala antalet länder i världen.

Men det finns också andra faktorer som kan påverka antalet länder som räknas. Till exempel kan vissa länder vara oberoende men inte erkända av alla andra länder, eller tvärtom, vissa territorier kan betraktas som självstyrande stater men inte ha fullständigt internationellt erkännande.

Enligt FN: s definition, för att betraktas som en självständig stat eller medlemsland i FN, måste en enhet uppfylla följande kriterier:

  • Ha en definierad geografisk plats med klart avgränsade gränser.
  • Ha en befolkning.
  • Ha en regering som kan styra befolkningen och territoriet.
  • Ha förmågan att upprätta diplomatiska relationer med andra stater.

Med detta sagt är det möjligt att hitta olika siffror på antalet länder i världen. Vissa källor hävdar att det finns mer än 200 länder, medan andra hävdar att det finns mindre än 200. Det beror på hur man definierar och räknar ”länder”.

Ett exempel på en utmaning att bestämma antalet länder är situationen på den koreanska halvön. Nordkorea och Sydkorea betraktas av många som två separata länder, men FN erkänner endast Sydkorea som en självständig stat och Nordkorea som en ockuperad territorium. På samma sätt betraktas Taiwan av vissa länder som en självständig stat, medan andra länder ser det som en provins i Kina.

Sammanfattning av Hur många länder finns det i världen

Sammanfattningsvis kan antalet länder i världen vara svårt att fastställa eftersom det finns olika definitioner och tolkningar av vad som utgör en ”stat” eller ”land”. Men oavsett antalet länder, är det viktigt att uppskatta och respektera den kulturella, språkliga och geografiska mångfalden som finns runt om i världen.

Hur många länder finns det i världen?

Afrikas största stad?

Afrikas största stad? Det är Lagos som är Afrikas största stad i skrivande stund. Lagos ligger i landet Nigeria och hade ca 13 miljoner invånare. Lagos ligger precis vid kusten har har en lång kustlinje. Om du vill veta mer om Afrika kan du titta in kategorin Afrika och vill du veta mer om Lagos kan du titta in den kategorin också. Vi skriver mycket om världens största städer.

Afrikas största stad – Snabbt svar:

Lagos är Afrikas största stad.