Hur många bor i Sverige?

Hur många bor i Sverige? 2017 var vi 10 miljoner invånare i Sverige. Och det är den första gången som vi bor så många i vårt underbara land. Vi kan jämföra med 2010 när vi bara var cirka 9,3 miljoner. Och 2000 när vi bara var 8,8 miljoner. Så på 17år så blev di alltså 1,2 miljoner fler i landet. Går vi tillbaka 10 år till och hamnar på 1990 så var vi ca 8,5 miljoner. Så på 27år har vi blivit 1,5 miljon fler. Går vi tillbaka så långt som till 1960 så var vi ca 7,4 miljoner. Det är alltså 2,6 miljoner fler 47år. Men som du nog kan se så är det dom senaste åren vi verkligen vuxit. Från 1960 till 1990 så blev vi bara ca 900.000 på 40år. Nu har vi blivit det på bara några år.

Hur många bor i Sverige – Maj 2022

I maj 2022 så ska det varit 10.481.937 invånare i Sverige. Om det stämmer eller inte är otroligt svårt att säga om du frågar mig.

Länder som har ungeför lika många invånare som Sverige

För att jämföra antal invånare med andra länder så har Grekland cirka 10.432.481 invånare. Och Portugal har cirka 10.341.330. Men jämför vi med topp 3 på listan över länder med mest befolkning så har Kina ca 1.410.539.758, Indien 1.389.637.446 och USA 331.449.281. Då är vi bara som en liten stad i dessa länder.

Hur många bor i Sverige? – Kort svar

Cirka 10 miljoner bor det i Sverige.

Kvinnlig rösträtt – När fick kvinnor rösta för första gången i Sverige?

Kvinnlig rösträtt kom inte samtidigt som männens rätt att rösta utan det dröjde till frihetstiden år 1718-1772 där några kvinnor fick rösta men dock i begränsad form. Men sedan avskaffades den rätten igen och det blev en stor debatt om kvinnors rätt att rösta precis som männen i slutet av 1800-talet. Alltså inte alls länge sedan. Sedan lades det en motion i Sveriges riksdag 1912 men röstades ned. Dock väldigt nära där 44 röstade för och 53 emot. Det gick sedan 7år till innan lagförslaget äntligen gick igenom och kvinnor fick rösta. Det vill säga 1919. Året var Andrakammarvalet 1921 blev därmed det första valet i Sverige där kvinnor även fick rösta.

Kvinnlig rösträtt – Vilket år snabbt svar

Det var år 1919 som kvinnlig rösträtt äntligen gick igenom och 1921 så fick kvinnor rösta första gången.

Antal kommuner i Sverige?

Antal kommuner i Sverige? Det är 290 kommuner i Sverige 2019. Det är en fråga som ofta hör till allmänbildning. Så om du vill bli riktigt allmänbildad så är det en fråga du bör lägga på minnet.

Antal kommuner i Sverige – Kort svar

290 kommuner finns det i Sverige 2019.

Sveriges största städer?

Sveriges största städer? Vilka är det egentligen? Sveriges största stad vet dom flest vilken det är. Det vill säga Stockholm. Men sedan blir folk mer osäkra. Nu räknar vi alltså antal människor som bor i städerna och inte till yta. Göteborg kommer som nummer två. Och det vet dom flesta också. Och sedan har vi Malmö. Fjärde största staden i Sverige är Uppsala och det är det tyvärr väldigt få som gissar rätt på. Och efter gissar väldigt få rätt. Upplands Väsby och Sollentuna är på plats 5 och Västerås på plats 6. Efter det följer Örebro och sedan Linköping.

Sveriges största städer nr 1: Stockholm

Ja Stockholm vet dom allra flesta att det är Sverige största stad. Och Sveriges huvudstad. Men det är sedan det kan bli lite svårare för folk. Är det Göteborg eller Malmö som kommer på plats två till exempel?

Sveriges största städer nr 2: Göteborg

Det är Göteborg som kommer på plats 2 vad gäller befolkning i Sverige. Alltså inte Malmö.

Sveriges största städer nr 3: Malmö

Malmö kommer på plats 3 och det gör dom verkligen inte till ytan men till befolkning. Så Sveriges tredje största stad är alltså Malmö.