Vad är adjektiv?

Adjektiv är något man är – till exempel kär. Så kommer du ihåg det. För det kan bli väldigt pinsam

Vad är verb?

Verb är något man gör kan göra – till exempel ser och höra. Det är ett sätt du kan komma

Vad är substantiv?

Substantiv är ett namn på ting. Till exempel bil och ring. Så brukar vi ofta få lära oss det. Det