Igår eller i går – Hur stavas det? Ska det skrivas isär eller ihop?

Igår eller i går? Var är korrekt? Ska det stavas isär eller ihop? Det är en mycket vanlig fråga som ungefär 300 personer undrar på Google varje månad. Det blir ca 3600 personer per år. Det är ju bra att man tar reda på det istället för att skriva vad man tror bara.


Kommentera gärna Igår eller i går – Hur stavas det? Ska det skrivas isär eller ihop?

Vi gör den här sidan för våra besökare och därför finns det möjlighet att kommentera många av våra frågor och svar. Vill du kommentera Igår eller i går – Hur stavas det? Ska det skrivas isär eller ihop? så kan du enkelt göra det här nedan. Vi vill veta vad du tycker om sidan och om du hittar något fel.

Kontakta oss angående Igår eller i går

Om du upptäcker något fel på Igår eller i går här ovan får du gärna kontakta oss. Vi försöker alltid rätta alla fel inom en vecka.

Igår eller i går – Så ska det stavas:

Du kan skriva både igår och i går men de flesta rekommenderar att man ska skriva isär det istället för ihop. Men båda är alltså korrekt så du väljer själv vilket du tycker är bäst.

Hur mycket godis äter vi i Sverige?

Hur mycket godis äter vi i Sverige? Sverige äter väldigt mycket godis och det kan nog ha och göra med att vi har lösgodis i Sverige som faktiskt inte så många länder har. Många i Sverige gillar lösgodis och köper stora mängder vid olika högtider så som jul, nyår, påsk, midsommar och halloween för att nämna några. På Livsmedelsverket kan du läsa mer om hur mycket godis och choklad det äts i Sverige. Mängden har stadigt ökat sedan 1960-talet och har förmodligen med lösgodiset att göra bland annat.

Vad heter huvudstaden i Sydafrika?

Vad heter huvudstaden i Sydafrika? Det är ett land som inte har ett svar på det utan tre. Sydafrika har nämligen tre officiella huvudstäder. Bloemfontein, Kapstaden och Pretoria. Så den rätta frågan är alltså vilka huvudstäder har Sydafrika. Och svaret på det är att det finns tre officiella. Bloemfontein, Kapstaden och Pretoria.

Snabbt svar på frågan vad huvudstaden i Sydafrika heter

Bloemfontein, Kapstaden och Pretoria heter de tre officiella huvudstäderna.

Tills dess eller till dess?

Tills dess eller till dess? Vilket är rätt? Det är en väldigt vanlig fråga och här kommer svaret på om du ska skriva tills eller till framför dess. Många tror att det är tills dess som är rätt men det är tvärtom. Du bör helt unvika tills dess utan enbart skriva tills eller till dess. Både i skrift och när du pratar. Detta eftersom tills är en sammandragning av till och dess.

Sammanfattning av frågan Tills dess eller till dess

Skriv eller säg aldrig tills dess utan anting tills eller till dess.

Hur stort är Sverige?

Hur stort är Sverige? Till yta mätt i kvadratkilometer så är sverige 447.425,16 stort. En kvadratkilometer är 1000 meter gånger 1000 meter. Så tar du det 447425,16 gånger. Så med andra ord så är Sverige ett väldigt stort land. På plats nummer 57 av alla världens länder sorterade efter vilket som är störst. Som inte störst men ganska så långt upp på listan ändå. Störst är Ryssland med 17.098.242 kvadratkilometer i jämförelse. Ett land som många inte tror är större än Sverige är Spanien. Men Spanien är faktiskt 505.370 kvadratkilometer. Medan till exempel Danmark bara 43.094 kvadratkilometer. Dock utan Färöarna och Grönland inräknat.

Få stubbar att ruttna

Få stubbar att ruttna istället för att ta bort den kan till och med vara bra för mångfalden i din trädgård. Men då kan man inte göra det genom att använda medel som gör att stubben ruttnar snabbare. Allt sånt bör undvikas om du frågar mig. En naturlig ruttningsprocess kan du skapa genom att helt enkelt skada stubben så mycket som möjligt. Du bör helst ha stubben ca 10cm under jorden – men går inte det kan du snabba på genom att helt enkelt ta ner stubben så långt det går och sedan har jord på stubben. Innan du gör det ska du även skada stubben så mycket som möjligt och borra stora hål i stubben. Detta kanske inte är ett alternativ i en liten villaträdgård. Om det inte bara är ett litet träd i något hörn det vill säga. Du kan med fördel även anlägga en kompost på stubben om det är möjligt.

Hur långt är ett decennium?

Hur långt är ett decennium? Det vill säga vad betyder ett decennium och hur många år är det? Det är ett årtionde och det är alltså totalt 10år. Ordet kommer från latinets decem och annum. Som betyder tio och år. Så om du hör någon säga att det kommande decenniet så ska x ske så är det alltså kommande 10åren som detta ska ske.

Vad är recession? (Ekonomi)

Vad är recession? Definationen av att man får en recession är att man får en mild lågkonjunktur. Där en svårare lågkonjuktur brukar benämnas depression istället. Men en recession får man således en avmattning av den ekonomiska utveckling i landet. Man får alltså ingen tillväxt. Till det hör ofta stigande arbetslöshet och minskade investeringar. Vilket leder till minskad BNP-tillväxt. Vad exakt en recession är beror lite på vem man frågar.

När skildes staten och kyrkan åt?

När skildes staten och kyrkan åt i Sverige? Datumet för det skedde 1 januari 2000. Då skiljdes Svenska kyrkan formellt från svenska staten. Trots det så har svenska kyrkan idag ca 5,6 miljoner medlemmar 2021. Den 1 januari 2022 så hade svenska kyrkan 1297 församlingar i Sverige och 30 församlingar utomlands.

Hur långt är Sverige?

Hur långt är Sverige? Det är en fråga som de flesta i Sverige någon gång undrar. Antingen frågar man sina föräldrar, sina kompisar eller sin lärare kanske. Eller så googlar man det. För det kommer förmodligen en dag då du undrar hur långt Sverige egentligen är. Ser man Sverige på en karta så är det ett väldigt långt land. Långt och ganska så smalt.

Så hur långt är Sverige då?

Sverige är hela 157 mil långt. Och då mäter man alltså från Treriksröset som ligger i norr och ner till Smygehuk längst ner i söder. För att vara exakt så ska det vara 1572 km. Det vill säga ca 157 mil.

Så hur brett är Sverige då?

Sverige är som bredast ca 50 mil brett.