Hur många länder finns det i världen 2023?

Hur många länder finns det i världen? Det beror helt på vem man frågar. För att sätta en exakt siffra på antalet länder i världen kan vara en utmaning eftersom det inte finns en universellt accepterad definition av vad som utgör en ”stat” eller ”land”. Ändå har FN 193 medlemsländer, …

Läs hela →

Afrikas största stad?

Afrikas största stad? Vilken är det egentligen? Läs här om afrikas största stad och hur många som bor där med mera. Även hjälp för att du för alltid ska kunna minnas vilket stad i Afrika som är störst av dem alla.