Vad får jag ut efter skatt?

Vad får jag ut efter skatt? Det är viktigt att du lär dig hur man räknar ut det och varför. Det beror nämligen på många olika saker. Bland beror det på vilken kommun du bor i eftersom det är olika skatt i olika kommuner. Sedan beror det på om du …

Läs hela →

Hur sparar man pengar?

Hur sparar man pengar? Det finns väldigt många sätt att spara pengar och har man större inkomst än utgifter så växer ens förmögenhet. Därför gäller det att minska sina utgifter tills man är nöjd med överskotet som blir varje månad eller år. Här har vi radat upp en lista med …

Läs hela →

Vad är kapitalism?

Vad är kapitalism? Kapitalism är ett ekonomiskt system. Ett ekonomiskt system är produktion regleras av marknadskrafterna. Utbud och efterfråga helt enkelt. Och där större delen är i privatägt. Vad är kapitalism? – Kortfatta och enkelt svar Kapitalism är ett ekonomiskt system som framförallt är privatägt och där det är utbud …

Läs hela →

Världens rikaste land – Vilket är det?

Världens rikaste land – vilket är det just nu? Ja det är oftast BNP man brukar ha med i sin jämförelse när man se se vilket land som är rikast. Det vill säga bruttonationalprodukt. Det är värdet på produkter och tjänster i det landet under ett år. Sedan tar man …

Läs hela →

Hur mycket kostar ett barn?

Hur mycket kostar ett barn? Det skiljer så klar väldigt mycket mellan barn och barn. Men när man söker sig runt efter svar på det här så verkar ett snitt ligga runt 1,4 miljoner från det att barnet födds tills det är 19år. Och man räknar med avkastning på samma …

Läs hela →

Vad är nettolön?

Vad är nettolön? Nettolön är din lön efter avdrag för skatter, avgifter och arbetsgivaravgift. Det är lönen du får in på ditt konto. Och alltså pengar du kan använda till att köpa bostad, handla mat, åka taxi och så vidare. Och sedan heter lönen innan skatt bruttolön. Det är alltså …

Läs hela →