Hur stort är universum?Hur stort är universum? Det här är en fråga vi inte har ett svar på tyvärr mer än att det är okänt hur stort universum är. Spännande va? Det kan nämligen vara oändligt till och med. Men om vi tar regionen som ska vara synligt kring jorden vi bor på så är bara det ca 46 miljarder ljusår i radie. Det vill säga helt enormt stort. Ogreppbart stort till och med. Så fort vi får reda på hur stort universum är kommer vi uppdatera den här sidan så klart. Men frågan är om det kan ta oändligt med tid att få reda på det också.

Innehållsförteckning:

Hur stort är universum – Kort svar

Det är okänt hur stort universum är. Det vill säga ingen på jorden vet.