Hur mycket kostar ett barn?Hur mycket kostar ett barn? Det skiljer så klar väldigt mycket mellan barn och barn. Men när man söker sig runt efter svar på det här så verkar ett snitt ligga runt 1,4 miljoner från det att barnet födds tills det är 19år. Och man räknar med avkastning på samma pengar under 19år med ränta på ränta så blir det ännu mera. Om vi delar 1,4 miljoner på 19år så blir det ca 74.000kr. Räknar vi ut ränta på ränta på dessa pengar så och räknar med en ränta på 5% per så skulle det bli ca 2.360.000kr. Alltså kan man säga att ett barn kostar ca 2.360.000kr. Sedan bör andra barnet bli något billigare. Sedan får man ca 300.000kr i barnbidrag under 19år så då blir de ca 2milj. Men sedan kostar barnet mer och mer hur äldre det blir så att räkna med 74.000kr per år stämmer inte exakt. Men om du istället för att skaffa barn hade investerat 74 tusen per år så stämmer det.