Hur farligt är asbest?Hur farligt är asbest? Anledningen till att asbest är totalt förbjudet i Sverige är just på grund av att det är så farligt. Det är när man andas in asbest som det blir farligt och kan orsaka lungsjukdomar. Bland annat lungcancer. Risken för att göra det beror på hur hur stor exponering du fått och om du är rökare eller inte. Hur större exponering desto högre risk. Och risken blir ännu större om du är rökare.

Om du är osäker på om det innehåller asbest så kan du göra test

Idag går det enkelt att skicka prov på analys för att se om det är asbest eller inte. Kom dock ihåg att välja ett företag med bra omdöme så provet blir korrekt.

Fortfarande inte förbjudet med asbest ute i världen

Trots att det är förbjudet med asbest i Sverige så kan det komma in från andra länder där asbest inte är förbjudet.

Många hus i Sverige har asbest

Det finns många hus i Sverige som har asbest och därför bör du alltid renovera med stor försiktighet och veta vart du bör hålla kolla på om det är asbest eller inte.