Fördelar med kärnkraft?Fördelar med kärnkraft? Vilka är det egentligen? Självklart beror det helt på vem man frågar men här har vi sammanfattat fördelar med kärnkraft som ofta lyfts fram. Om det sedan stämmer eller inte är inte vi rätt människor att svara på. Kanske finns det ingen som är det?

Hur som helst så kommer fördelarna med kärnkraft här. Koldioxidutsläppen är väldigt små och det gör att kärnkraft inte bidrar till växthuseffekten. Ingen kan säga att kärnkraften höjer jordens temperatur det vill säga. Om vi ska jämföra utsläppen med något så är vindkraft och kärnkraft ungefär lika där. Dessutom så är el från kärnkraft billig att framställa. Elpriserna blir alltså billiga. Du kan få el från kärnkraft oavsett väder och vind. Är det totalt mörker i 6 månader så spelar det ingen roll. Vindstilla lika så. Både vattenkraft och kol ska ha fler dödsfall än kärnkraft när man framställer el. Sedan kommer 4:e generationens reaktorer bli mycket bättre. Så mycket som 100 gånger bättre till och med. Det kommer bli mindre långlivat avfall och kortare lagringstider.