Få stubbar att ruttnaFå stubbar att ruttna istället för att ta bort den kan till och med vara bra för mångfalden i din trädgård. Men då kan man inte göra det genom att använda medel som gör att stubben ruttnar snabbare. Allt sånt bör undvikas om du frågar mig. En naturlig ruttningsprocess kan du skapa genom att helt enkelt skada stubben så mycket som möjligt. Du bör helst ha stubben ca 10cm under jorden – men går inte det kan du snabba på genom att helt enkelt ta ner stubben så långt det går och sedan har jord på stubben. Innan du gör det ska du även skada stubben så mycket som möjligt och borra stora hål i stubben. Detta kanske inte är ett alternativ i en liten villaträdgård. Om det inte bara är ett litet träd i något hörn det vill säga. Du kan med fördel även anlägga en kompost på stubben om det är möjligt.