Hur långt är ett decennium?Hur långt är ett decennium? Det vill säga vad betyder ett decennium och hur många år är det? Det är ett årtionde och det är alltså totalt 10år. Ordet kommer från latinets decem och annum. Som betyder tio och år. Så om du hör någon säga att det kommande decenniet så ska x ske så är det alltså kommande 10åren som detta ska ske.