Antal länder i Europa?Antal länder i Europa? Hur många länder tillhör Europa? Vi kan börja från början. Människan kom till Europa för cirka 40 000 år sedan. Sedan dess har antalet länder varierat väldigt mycket men idag 45. 32 av dessa är republiker och resten är monarkier, det vill säga 12 stycken. Varav ett av dessa är Sverige. 27 av 45 är med i EU. 26 av 45 är med i Nato. Dessa 45 stater räknas till Europa enligt FN.

Antal länder i Europa – Korta svaret

Det korta svaret är att det finns 45 länder i Europa

Antal länder i Europa som har delar av sina länder i Europa.

Det finns några länder som inte har hela sina länder i Europa utan en del av sin landyta. Här nedan har vi listat dessa.

  • Azerbajdzjan
  • Danmark
  • Frankrike
  • Kazakstan
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Ryssland
  • Spanien
  • Turkiet